Samenwerking

Samenwerking

Het naturisme verdedigen

De Franse Naturistenfederatie (FFN) is in 1950 opgericht door de vader van het naturisme, Albert Lecocq, en een groep pioniers van de beweging die heeft meegedaan aan de oprichting van het CHM, de naturistencamping die geldt als referentie. De federatie heeft als taak het naturisme te promoten maar ook en vooral de naturistenwaarden te beschermen.

Deze erkende vereniging zonder winstoogmerk telt 160 zeer uiteenlopende leden:

 • Aangesloten verenigingen
 • Naturistenstructuren met erkende handelsdoeleinden
 • Een raad van bestuur
 • Een federaal dagelijks bestuur
 • Gespecialiseerde commissies

Tegenwoordig zetten niet minder dan 360 naturistencentra en 50 naturistenstranden zich in om deze vereniging te laten leven met het doel het naturisme een kader te geven en te beschermen tegenover iedereen die het naturisme afkeurt. U vindt de lijst van deze centra en stranden op de site van de Franse Naturistenfederatie: www.ffn-naturisme.com.

Een structuur met meerdere rollen

 • Naturistenverenigingen steunen dankzij diverse vormen van hulp
 • Deze levenskunst promoten in Frankrijk en bijdragen aan de uitstraling ervan buiten de grenzen
 • Het naturisme verdedigen tegenover de overheid, erop toezien dat de wetgeving zich niet ontwikkelt op een manier die nadelig is voor het naturisme

Naturistenclubs voor de praktijk

De waarden van het naturisme aanhangen en in praktijk brengen, beperkt zich niet alleen tot de wens zomers naakt rond te lopen op een naturistencamping. Dat betekent ook dagelijks actie voeren, het hele jaar door meedoen aan acties om onze levenskunst te verdedigen en te beschermen maar ook om ons milieu te beschermen. De dichtstbijzijnde vereniging vindt u op de website van de Franse Naturistenfederatie.

Een licentie, waarvoor?

 • Om de naturistenbeweging te laten zien dat u zich ertoe verbindt om het naturisme volgens de vastgestelde regels te beoefenen
 • Om duidelijk te laten zien dat u de naturistenwaarden onderschrijft
 • Om de FFN financiële bijstand te bieden voor de acties om het naturisme te promoten en te beschermen

SOCNAT zet zich in

De grote commerciële campinggroep SOCNAT is een belangrijke partner van de FFN. Deze groep die via de aankoop van naturistencampings laat zien dat het naakt leven hier hoog in het vaandel staat, zet zich actief in voor de promotie maar vooral voor het overdragen van de naturistische waarden. Door de Franse Naturistenfederatie met overtuiging en continu te steunen, wil SOCNAT een voorbeeld zijn, via acties die er voornamelijk op gericht zijn deze levenskunst-dicht-bij-de-natuur onder de aandacht te brengen en uit de taboesfeer te halen.

Een broodnodige samenwerking voor een sterke, invloedrijke federatie! Naturisten, volg ons voorbeeld en zet u actief in!