Privacy

ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2019

ARTIKEL 1 - ONDERWERP

Deze Algemene Voorwaarden hebben als doel de bepalingen en voorwaarden vast te stellen waaronder:
De onderneming SOCNAT, NV met een kapitaal van 1 175 638.07 euro
Ingeschreven in het handelsregister van Bordeaux onder nummer 775 658 909
Hoofdkantoor: 44-46 avenue de l’Europe, Chemin de Montalivet, 33930 Vendays-Montalivet (Frankrijk)
De dienstverleningen verkoopt die hij aanbiedt op zijn websites (hierna omschreven, en aangeduid als de “Websites”), in catalogussen (hierna omschreven, en aangeduid als “de Catalogussen”) aan individuele klanten (hierna de «Klant»).
Dit contract tussen SOCNAT en de Klant betreft hoofdzakelijk de verhuur van Accommodaties (hierna omschreven) en kampeerplaatsen op campings in Frankrijk en in het buitenland (hierna aangeduid als “Campings”).

ARTIKEL 2 -DEFINITIES

> «Onderneming»: SOCNAT

> «Hoogseizoen»: geeft de periode aan van 06/07/2019 tot 31/08/2019

> «Laagseizoen» : gaat over de periode vanaf de opening van de Campings tot 05/07/2019, en van 01/09/2019 tot de sluiting van de Campings.

Er wordt op gewezen dat de openings- en sluitingsdata van de campings door de Onderneming gewijzigd kunnen worden. Dit zal een wijziging van het verblijf volgens het hier genoemde artikel 13.2 tot gevolg hebben.

> «Brochure»: hiermee worden de Brochures aangeduid waarin de accommodaties en campings worden gepresenteerd, en verspreid door de onderneming in een papieren versie, of in een digitale versie op de Websites. De lijst met campings gepresenteerd in de Brochure, en de hierin gegeven informatie kunnen gewijzigd worden. Updates en errata zullen op de Websites gepubliceerd worden.

> «Websites»: www.tohapi-naturiste.fr of ieder ander URL die automatisch naar deze adressen doorverbindt.

> «Optionele Faciliteiten en Diensten»: worden bedoeld de aanvullende faciliteiten of diensten die de klant aangeboden kunnen worden tijdens het reserveren, of ter plaatse tijdens zijn verblijf. Deze omvatten (onder andere): ledikantje, kinderstoel, televisie, lakens, barbecues, extra parkeerplaats voor auto's, geaccepteerde huisdieren, wasserette, internet/wifi toegang, garantie voor een bepaalde staanplaats, zone of uitzicht… De beschikbaarheid van deze faciliteiten en diensten zijn afhankelijk van de accommodatie, en hun beschikbaarheid op de dag van reservering; ze kunnen niet gegarandeerd worden. De Klant wordt reeds op de hoogte gesteld van het feit dat enkele typen accommodaties niet groot genoeg zijn voor een ledikantje.

> «Accommodaties»: wordt bedoeld de verschillende typen accommodaties die door de klanten van de Onderneming gehuurd kunnen worden, staanplaatsen inbegrepen, waarvan de kenmerken en prijzen gegeven worden op de Websites, in de Brochures (zie tevens de algemene accommodatievoorwaarden).

Iedere accommodatie is ontworpen voor een bepaald aantal volwassene(n) en kind(eren), aangegeven in de Brochures of op de Websites. Wordt beschouwd als volwassene, ieder persoon van 10 jaar en ouder. Kinderen van 0 tot 3 jaar zijn gratis.

De assortiment- namen en typologieën worden ter indicatie gegeven, zijn niet contractueel en kunnen op ieder moment door de Onderneming gewijzigd worden zonder dat de Klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

> Campingdiensten»: worden bedoeld de verschillende activiteiten/animaties, voorzieningen/infrastructuren en/of faciliteiten, die gratis of tegen betaling aangeboden worden door de Camping.
De Klant wordt niettemin gewezen op het feit dat:

 • Bepaalde diensten niet noodzakelijkerwijs het hele jaar door geopend zijn,
 • De zwembaden op de Campings zijn niet allemaal verwarmd; daarbij kan niet in alle plassen, aangegeven in de Brochures en op de Websites, gezwommen worden. De Klant moet dus, alvorens te boeken, informeren of deze diensten geopend zijn.
 • Daar op moment van uitgave van de brochure informatie over de openingsdata en de verwarming van de zwembaden niet bevestigd was, wordt u verzocht contact op te nemen met uw adviseurs: (33-00)5 33 092 092

ARTIKEL 3 - AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

E 3.1 Met de reservering van een Accommodatie in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 5, erkent de Klant kennisgenomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden, en deze te aanvaarden.

E 3.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen volledig en in hun geheel aanvaard worden. Iedere aanvaarding Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor online publicatie bijgewerkt, en annuleren en vervangen alle voorgaande versies.

E 3.3 Deze Algemene Voorwaarden, samen met het reserveringsoverzicht doorgegeven aan de Klant vormen het verblijfscontract, de contractuele verbintenis tussen beide partijen.

ARTIKEL 4 - VERBLIJFSTARIEVEN

Al onze prijzen worden weergeven in euro, inclusief BTW, maar exclusief administratiekosten en toeristenbelasting/ecotaks > Onze prijzen omvatten:

 • De terbeschikkingstelling van de betreffende accommodatie(s), geheel uitgerust volgens de beschrijving gegeven op de Websites en in de Catalogussen.
 • Water, gas en stroom (behalve kampeerplaatsen).
 • De ontvangst en eindinspectie
 • De Diensten en faciliteiten op de Camping, behalve die optioneel zijn, of tegen betaling

> Bij onze prijzen zijn niet inbegrepen:

 • Lakensverhuur (behalve assortiment comfort)
 • Handdoekenverhuur (behalve assortiment comfort)
 • De annuleringsverzekering
 • De administratiekosten: een vast tarief van €20,-
 • De schoonmaak
 • De activiteiten op de camping waarvoor betaald moet worden (ter plaatse te voldoen)
 • De belastingen (toeristenbelasting en ecotaks).
 • Eventuele extra kosten voor een huisdier naar gelang camping
 • De borgsom, uitzonderingen daar gelaten. De hoogte van de gevraagde borgsom is afhankelijk van de door de Klant gekozen camping.

Aanvullende diensten (verbruiksarmbandjes, veiligheidsarmbandjes, magnetische kaarten voor auto's, catering, pretparken, fitnessvoorzieningen, pendeldienst, extra plaatsen…). De beschikbaarheid van deze aanvullende diensten kunnen niet door de Onderneming gegarandeerd worden. De Klant moet bij de Campingreceptie informeren of de diensten beschikbaar zijn, en wat de kosten zijn. Voor iedere dagbezoeker kan de Camping de betaling van een bezoekerstaks vragen. Het kan zijn dat een Camping geen bezoekers accepteert, of dat de bezoekerstaks geen toegang verschaft tot alle Campingdiensten.

> Prijsbepaling
Het verblijfstarief is het tarief van kracht op de dag van reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer de klant om een offerte vraagt, is de geldigheid hiervan op de offerte aangegeven. Na het verstrijken van de geldigheidsdatum kan de prijs, aangegeven op de offerte, niet meer gegarandeerd worden.

Mocht er een verkeerde prijs gepubliceerd worden, zoals een veel lagere prijs ten opzichte van de gemiddelde prijs voor een soortgelijk verblijf in dezelfde periode, zal de Klant geïnformeerd worden dat het contract nietig verklaard wordt, en hij zijn aanbetaling of alle tot dan betaalde kosten zonder schadevergoeding terugbetaald zal krijgen, ongeacht de periode waarin de Onderneming de fout ontdekt; of de Klant accepteert de nieuwe, reële prijs aangegeven door de Onderneming.

> Terugwerkende kracht:
De voordelen en aanbiedingen die na de reservering aangeboden worden, kunnen niet meer toegepast worden op de geheel of gedeeltelijk betaalde reservering.

ARTIKEL 5 - RESERVERING EN BETALING VAN DE VERBLIJFSKOSTEN

E 5.1 De klant moet meerderjarig en in staat zijn om te kunnen reserveren. De Onderneming behoudt zich het recht minderjarigen te weigeren die niet begeleid worden door hun ouders of een wettelijke voogd. Minderjarigen vergezeld van volwassenen die niet het ouderlijk gezag hebben, moeten een ouderlijke toestemming kunnen tonen; anders kan de Camping de minderjarige de toegang op zijn terrein weigeren.
Bij de reservering moet de Klant de namen, voornamen en geboortedata van iedere deelnemer doorgeven, alsmede het kentekennummer van het voertuig dat op het campingterrein geparkeerd zal worden (indien van toepassing). De Onderneming behoudt het recht ieder persoon te weigeren die niet ingeschreven is bij de reservering. De klant moet deel uitmaken van de groep personen die op de camping verblijft. Om de veiligheid, en wegens de verzekering mag het aantal deelnemers in een accommodatie niet het toegestane aantal overschrijden. Ieder extra persoon kan geweigerd worden.

E.5.2 Om de gezellige familiesfeer, en een kader van rust en ontspanning te bewaren die de Klanten beloofd wordt, behoudt de Onderneming zich het recht op weigering van:

 • Groepen die gereserveerd hebben via de verkoopkanalen voor individuele Klanten (internet, reserveringscentrales, tour operators enz.)
 • Reservering(en) van een Klant, waarbij het aantal personen ondergebracht in verschillende accommodaties op één dezelfde camping in dezelfde periode hoger is dan 12 (twaalf) personen.
 • Reservering(en) van een Klant, waarbij het aantal stacaravans of accommodaties gereserveerd op één dezelfde camping in dezelfde periode meer is dan:
  • 2 Stacaravans op «Partner» websites
  • 3 Stacaravans op de websites van de Onderneming.
  • De reservering van meer dan 2 of 3 accommodaties, naar gelang de website, door dezelfde natuurlijke persoon, of door verschillende natuurlijke personen maar die elkaar kennen, samen reizen om dezelfde reden op dezelfde data en op dezelfde Camping verblijven wordt beschouwd als een groep.

Voor GROEPsreserveringen zoals hierboven aangeduid, moet voor reserveringsaanvragen contact opgenomen worden met de afdeling GROEPSreserveringen van de onderneming (tel: +33 5 33 092 092 – lokaal tarief) of via e-mail reservations@tohapi-naturiste.fr, de enige bevoegd om dergelijke aanvragen te behandelen. De Onderneming behoudt zich het recht om de reserveringsaanvragen voor groepen eerst te bestuderen, om de compatibiliteit te evalueren met de Campingbezetting in de gevraagde periode. Er kan gevraagd worden een gedragscode te ondertekenen.

E 5. Het verblijf ter plaatse verlengen:
In geval van verlenging van het verblijf ter plaatse,
Moet voor partnercampings telefonisch gereserveerd worden bij de reserveringscentrale, en afgerekend met betaalpas.
Voor de campings van de Onderneming moet gereserveerd worden bij de receptie van de camping.

E 5.3 Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om te reserveren:

 • Telefonisch, door te bellen naar het volgende nummer: +33 5 33 092 092 (lokaal tarief).
 • Op internet via de websites www.tohapi-naturiste.fr
 • Per mail via het adres reservations@tohapi-naturiste.fr
 • Ter plaatse bij de receptie van de Camping (behalve bij partnercampings)

E 5.4 bepalingen voor de plaatsing van een order
De reservering van een verblijf op internet gaat als volgt:

 1. De Klant selecteert uit de beschrijvingen een camping naar keuze.
 2. De Klant selecteert de lengte van het verblijf, de vertrekdatum, het aantal deelnemers en het type accommodatie.
 3. De Klant geeft aan of hij verzekeringen, of andere aanvullende diensten wenst die de Onderneming biedt.
 4. De Klant moet alle door de Onderneming of bevoegde verkoper vereiste informatie doorgeven door:
  • de vragen te beantwoorden van de telefonisch adviseur bij een telefonische reservering,
  • de velden in te vullen van het reserveringsformulier op de websites bij een reservering via internet,
 5. De Klant reserveert op naam, en voor de rekening van de alle begunstigden die hij aangeeft. De Klant controleert wat hij ingevuld heeft, en moet vervolgens verklaren dat alle gegevens juist zijn
 6. De Klant krijgt een overzicht, of ontvangt een document met hierin alle details met betrekking tot de data, gekozen dienstverleningen en de totale verblijfskosten, zodat hij de gehele order kan controleren. De Klant moet goed controleren of alle informatie overeenkomt met wat hij geselecteerd heeft, wetende dat iedere wijziging of annulering van zijn order gefactureerd zal worden volgens de hierin beschreven bepalingen
 7. De Klant bevestigt zijn order, of accepteert nadrukkelijk de offerte per mail, nadat hij kennis heeft genomen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Onderneming, en deze geaccepteerd heeft
 8. De Klant kiest een betaalmiddel, en betaalt de bedragen op de volgende wijze:
 9. een aanbetaling, of de totale verblijfskosten waarbij inbegrepen,

  • de prijs van de optionele diensten, die hij eventueel gekozen heeft tijdens de reservering,
  • de administratiekosten ter hoogte van 20 (twintig) euro incl. BTW voor alle reserveringen per e-mail, post of telefoon. Voor reserveringen via de websites worden geen administratiekosten gerekend.
  • het bedrag van de verzekering(en) die de Klant eventueel afgesloten heeft
  • het bedrag van aanvullende dienstverleningen

In geval van een reservering via internet of telefoon, en betaling met betaalpas, is de reservering, behalve betalingsfout, onmiddellijk bevestigd en definitief.

In geval van een reservering via mail, en betaling per bankcheque, bankoverschrijving of ANCV vakantiecheques is de reservering pas bevestigd nadat de Onderneming de beschikbaarheid gecontroleerd heeft van de door de klant gewenste accommodatie(s). In geval van onbeschikbaarheid zal de Onderneming contact opnemen met de Klant, om een andere accommodatie voor te stellen.

De reservering is bevestigd wanneer de keuze van de Klant bevestigd is. De Onderneming zal de Klant een reserveringsbevestiging en betalingsstatus opsturen.

Mocht er met de Klant geen vervangende oplossing gevonden worden, zal de Onderneming zonder uitstel, en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de reservering het reeds door de klant betaalde bedrag in zijn geheel terugbetalen.

9. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn reservering. Dit is de overeenkomst gesloten tussen de Klant en de Onderneming.

10. De Klant krijgt de voucher, waarmee hij van zijn verblijf kan profiteren, naar de door hem gegeven e-mailadres gestuurd. Indien van toepassing, wordt de Klant niettemin geacht uiterlijk 4 (vier) weken voor aankomst op de camping de volledige verblijfskosten te voldoen.

E 5.5 Betaalmiddelen
Naar gelang de gekozen reserveringswijze, worden de volgende betaalmiddelen geaccepteerd:

 • Bankpassen voor alle type reserveringen,
 • Cheque ten name van S.A SOCNAT
 • ANCV Vakantiecheques (bij dit betaalmiddel wordt aangeraden de volledig ingevulde cheques per aangetekende brief met ontvangstbewijs op te sturen, of via een andere veilige methode.)

Alléén de ontvangen vakantiecheques worden verrekend. De Klant wordt geacht voor verzending de cheques goed na te tellen.
De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de ANCV vakantiecheques.
. Overschrijving op de volgende bankrekening:

REKENINGNUMMER

REKENINGNUMMER

Iedere betaling moet gestuurd worden naar het adres aangegeven in het hier volgende artikel 17.
E 5.6 De Klant wordt geacht uiterlijk 4 (vier) weken voor aankomst op de camping de volledige verblijfskosten te voldoen, met één van de hierin beschreven betaalmiddelen. Mochten de verblijfskosten niet voldaan zijn binnen dit termijn, behoudt de Onderneming het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen, en de voorwaarden onder Artikel 14 toe te passen.

E 5.7 De Klant zal de volgende betalingstermijnen respecteren:
Indien betaling per betaalpas, cheque, bankoverschrijving of ANCV vakantiecheques:
> Indien meer dan 3 maanden voor de beoogde aankomstdatum gereserveerd wordt, moet de Klant in 1 keer betalen, of tot 4 keer volgens de volgende betalingstermijnen:

 • bij de reservering: 25% van de totale verblijfskosten.
 • 3 maanden voor het verblijf: 25% van de totale verblijfskosten
 • 2 maanden voor het verblijf: 25% van de totale verblijfskosten.
 • Uiterlijk 4 weken voor het verblijf: het resterende bedrag, oftewel 25% van de totale verblijfskosten.

> Reservering tussen 2 en 3 maanden voor de beoogde aankomstdatum, moet de Klant als volgt betalen:

 • Bij de reservering: 50% van de totale verblijfskosten
 • 2 maanden voor het verblijf: 25% van de totale verblijfskosten
 • Uiterlijk 4 weken voor het verblijf: het resterende bedrag, oftewel 25% van de totale verblijfskosten.

> Reservering tot 2 maanden voor de beoogde aankomstdatum, moet de Klant als volgt betalen:

 • Bij de reservering: 75% van de totale verblijfskosten
 • Uiterlijk 4 weken voor het verblijf: het resterende bedrag, oftewel 25% van de totale verblijfskosten.

> Bij een reservering minder dan 4 weken voor de beoogde aankomstdatum, moet de Klant alle verblijfskosten voldoen, per betaalpas of via bankoverschrijving.

In geval van betaling in ANCV vakantiecheques ter plaatse: een aanbetaling van 25% van de totale verblijfskosten moeten gestort worden bij de reservering. In geval van annulering of no show, zal de aanbetaling geïnd worden door de Onderneming.

E 5.8 Op verzoek van de Klant zal de Onderneming na zijn verblijf een vereffende factuur opsturen, vergezeld van een verblijfsverklaring.

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN

E 6.1 Op enkele naturistencampings geldt voor mensen die alleen komen, zij voorgedragen moeten zijn voordat de reserveringsaanvraag geaccepteerd kan worden (alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan in de huisregels van iedere camping)

E 6.2 De reservering kan alleen bevestigd worden na ontvangst van de door de Klant ingevulde en ondertekende naturistenreglement.

ARTIKEL 7 - VERBLIJF

E 7.1 De dagen en tijden van aankomst en vertrek verschillen per Camping, en staan op de website van de onderneming: www.tohapi-naturiste.fr
Deze informatie staat tevens op de Voucher die de Klant ontvangen heeft.
Mocht de Klant niet op de aangegeven tijden aanwezig kunnen zijn, moet hij voor 18 uur contact opnemen met de vertegenwoordiger van de Onderneming (telefoonnummer staat op de voucher).
Een aankomst buiten de voorgeschreven tijden, een verlate aankomst of vervroegd vertrek van de Klant geeft geen recht op terugbetaling door de Onderneming, zelfs niet gedeeltelijk.
Mocht de Klant zich de dag na de beoogde aankomstdag nog altijd niet aangemeld hebben, en de vertegenwoordiger van de Onderneming niet op de hoogte gesteld, loopt hij het risico dat zijn reservering geannuleerd wordt. De Onderneming geeft zichzelf het recht de accommodatie na 48u weer te verhuren, zonder dat de Klant hier tegenin kan gaan.

E 7.2 De Klant moet zelf, binnen 24 uur na aankomst, een voorinspectie doen van de Accommodatie (inventaris van het materiaal, staat van het materiaal en hygiëne). Eventuele klachten moeten aangegeven worden aan een vertegenwoordiger van de Onderneming. Deze zal zijn uiterste best doen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Na dit termijn worden geen klachten meer behandeld. Net zoals ieder incident tijdens het verblijf bij de vertegenwoordiger van de Onderneming gemeld moet worden, die zijn uiterste best zal doen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden.

E 7.3 De Klant zal zelf, en daarbij erop toe zien dat zijn medehuurders van de accommodatie de huisregels van de Camping en het zwembad zullen respecteren, waaronder de verplichte voorwaarden betreffende de naaktheid
Individuele barbecues op houtskool zijn verboden. De elektrische- en gasbarbecues, of plancha's worden getolereerd. Daarbij is het mogelijk dat de camping over een barbecueveld beschikt. Van de Klant wordt verwacht dat hij informeert naar het type barbecue dat toegestaan is op zijn staanplaats.
Bij het niet respecteren van de huis- en zwembadregels, deze Algemene Voorwaarden en/of het verstoren van de rust en vrede door een Klant en/of medehuurders van de betreffende accommodatie, kan de Onderneming de of deze personen na waarschuwing/aanmaning van de Camping sturen. Een dergelijke situatie geeft geen recht op terugbetaling van het verblijf, zelfs niet gedeeltelijk. Ieder lid van een groep wordt geacht de huisregels te respecteren. De Onderneming behoudt zich het recht minderjarigen te weigeren die niet begeleid worden door hun ouders of een wettelijke voogd.

E 7.4 Toegestane dieren:
Honden (buiten de categorieën 1 en 2): Behalve wanneer anders aangegeven in de Catalogussen en/of op de Websites, en beperkt tot de toelatingsvoorwaarden van iedere Camping (te weten, onder andere, categorie, gewicht/grootte van de hond, enz.) waarvan de Klant geacht wordt kennis genomen te hebben alvorens te reserveren. De hond moet aan de lijn gehouden worden op de Camping. Honden mogen niet alleen in de Accommodatie achtergelaten worden.
Katten: op voorwaarde dat ze door de Camping geaccepteerd worden. Het dier moet in de accommodatie gehouden worden, onder de volledige verantwoordelijkheid van zijn eigenaar.
Slecht één kat/hond is toegestaan per Accommodatie, ieder ander huisdier is verboden.
De toegestane dieren moeten getatoeëerd of gechipt zijn. De Klant moet een geldig Europees dierenpaspoort voor zijn huisdier hebben, en een toeslag betalen.

E 7.5 Onder voorbehoud van de huisregels van de betreffende Camping, is de installatie van tenten niet toegestaan op andere plaatsen dan kampeerplaatsen.

E 7.6 De Klant moet ervoor zorgen dat hij op de gereserveerde aankomstdatum op de Camping is; ligt zijn Camping bijvoorbeeld op een eiland, dat moet hij op tijd de overtocht reserveren. Wanneer de Klant naar het buitenland gaat, moet hij voldoen aan alle formaliteiten om het land in te kunnen, en er te verblijven.

ARTIKEL 8 - CAMPINGDIENSTEN

Het kan voorkomen dat enkele activiteiten en installaties, die campings bieden en beschreven staan in de Catalogussen en/of op de Websites verwijderd of gewijzigd zijn, onder andere door weersomstandigheden of overmacht, of gewoonlijk niet functioneren in het voor- of naseizoen. De Onderneming zal de Klant informeren in geval van werkzaamheden of aanpassingen op de Campings en Partnercampings tijdens zijn verblijf.

ARTIKEL 9 - TOERISTENBELASTING

E 9.1 Het bedrag voor toeristenbelasting, dat per dag en per persoon van 18 jaar en ouder afgestaan moet worden, is inbegrepen bij de verblijfskosten als dit een vastgesteld bedrag is.
Wanneer de toeristenbelasting volgens reële heffing wordt ingezameld, moet deze bij de boeking, of op de camping bij aankomst betaald worden. Toeristenbelasting wordt ingezameld voor de rekening van de gemeenten, en kan worden verhoogd met een aanvullende departementale belasting.

E 9.2 Behalve toeristenbelasting kan op bepaalde campings ook een ecotaks gevraagd worden (de bedragen van deze belastingen zullen bij de receptie van de camping hangen).

ARTIKEL 10 - BORG

E 10.1 De Klant zal bij aankomst gevraagd worden een borgsom te betalen. Behalve indien anders gesteld in de Catalogussen, Websites en/of op de voucher, is deze ter hoogte van €300,- (driehonderd euro).

De borg is te betalen per cheque, en/of betaalpas. Voor kampeerplaatsen zal geen borg gevraagd worden, behalve de aanvullende borgsommen zoals voorzien in Artikel 10.2. De borg zal bij vertrek van de Klant weer teruggegeven worden, na inspectie in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Onderneming die de inventaris zal opmaken, erop zal toezien dat de eindschoonmaak naar behoren gedaan is, en er niets kapot of beschadigd is. Mocht de eindschoonmaak niet gedaan zijn, zal er een bedrag van €80,- (tachtig euro) ingehouden worden op de borgsom. Mocht er is kapot, of beschadigd zijn, zal een bedrag van €140,- worden ingehouden door de Onderneming of de Partnercamping, in afwachting van betaling door de Klant, voor de missende uitrusting en/of kosten voor reparatie van eventuele schade.

De Klant is niet toegestaan bezwaar te maken indien hij vertrekt voordat de inventaris is opgemaakt, hij geen aangifte van voorinspectie gedaan heeft, of de Camping verlaten heeft zonder eindinspectie, gecontroleerd door de vertegenwoordiger van de Onderneming of Partnercamping. Wanneer de Klant een geen aangifte van voorinspectie gedaan heeft, wordt verondersteld dat hij de accommodatie in goede, en schone staat betrokken heeft.

In geval van vertrek buiten de openingstijden, en wanneer de accommodatie in goede staat is afgeleverd, zal de borg op kosten van de Klant per post teruggestuurd worden. In geval van vertrek buiten de hiervoor bestemde tijden, zal de Klant accepteren dat alleen het personeel van de Onderneming de algemene staat van de Stacaravan kan beoordelen.

E 10.2 Er kan door de camping ook borg gevraagd worden voor het materiaal dat nodig is voor toegang tot de Camping (bijvoorbeeld magnetische kaarten voor de automatische slagbomen) en/of voor gebruik van de Campingdiensten.

ARTIKEL 11 - HERROEPINGSRECHT

Krachtens de bepalingen van artikel L 221-28 12° van de Franse consumentenwet, informeert de Onderneming de Klant van het feit dat de verkoop van dienstverleningen met betrekking tot een accommodatie voor een vastgestelde datum of periode, niet valt onder de bepalingen met betrekking tot het herroepingstermijn van 14 dagen.

Daarentegen biedt de Franse wet nr. 2014-344 du 17 mars 2014 betreffende consumptie de Klant de gelegenheid om de afgesloten verzekeringen te beëindigen binnen 14 dagen vanaf de datum van afsluiting, maar alleen in het geval dat deze verzekering een risico dekt waarvoor de Klant al verzekerd is, en hij deze dekking kan aantonen. Beëindiging is alleen mogelijk indien er geen beroep gedaan is op deze verzekering op de dag van opzegging.

ARTIKEL 12 - VERANTWOORDELIJKHEID

> Verantwoordelijkheid van de hoteliers Volgens artikel 1952 van het Franse Burgerlijk Wetboek, valt kamperen niet onder de verantwoordelijkheid van hoteliers. Dit heeft als gevolg dat de Onderneming niet aansprakelijk gesteld kan worden in geval van verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen op onze campings, parkeerplaatsen of gemeenschappelijke ruimten (fietsenhok, toiletten…)
> Garantie en verantwoordelijkheid websites
De Onderneming heeft, betreffende de Webtoegankelijkheid, reserveringsprocedures en klantenservice slechts een middelenverplichting.
> De informatie die ter beschikking gesteld is op onze Websites en in de Catalogussen zijn exact op de reserveringsdatum. Niettemin kunnen deze gewijzigd worden. De Klant wordt daarom geacht de informatie voor aankomst op de Camping te controleren.
> De foto's die onze accommodaties illustreren op de Websites en in de Brochure zijn niet contractueel, en worden ter indicatie gegeven.
> De Onderneming kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de communicatie van zijn partners of derde partijen, voor foto's waarvan zij verklaard hebben de rechten te bezitten, eventuele foute, verdraaide of verkeerde informatie in de catalogussen of op de Websites betreffende de campings, waaronder de illustrerende foto's, kwalificaties, activiteiten, recreatie, diensten en de data waarop ze gebruikt kunnen worden.
> Ondanks dat de Onderneming zijn uiterste best doet een goed werkende dienst te bieden, kan een doorlopende toegankelijkheid van zijn Websites niet gegarandeerd worden, en daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor directe en/of indirecte schade, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door de onmogelijkheid om verbinding te krijgen, of ontstaan zijn doordat de internetgebruiker een bepaalde dienst gebruikt.
> De Onderneming kan niet strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen die voortvloeien uit een onjuist, of niet toegestaan gebruik van de Websites, of hun inhoud door gebruikers, of ieder andere derde partij.
> Bovendien kan de Onderneming niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet nakomen, of onjuiste uitvoering van het gesloten contract, door fout van de Klant, door overmacht of wegens een onverwacht en onoverkomelijk evenement, of onbekende derde partij, van de levering van in het contract vermelde dienstverlening.
> In alle gevallen, mocht de Onderneming als aansprakelijke worden aangewezen, om welke reden dan ook, zal een schadevergoeding beperkt blijven tot de verblijfskosten
> De indicatie van comfort toegekend aan campings buiten Frankrijk, die in de beschrijving staat in de catalogussen, komt overeen met een classificatie opgesteld op basis van lokale normen van het gastland, en die dus kan verschillen van de Franse normen (Classement Atout France).

ARTIKEL 13 – WIJZIGINGEN

E 13 1 Door toedoen van de Klant:
Op verzoek kan de Klant zijn verblijf wijzigen (camping, data en/of accommodatietype), voor zover de beschikbaarheid en voor handen zijnde accommodaties dit mogelijk maken. De Klant kan zijn reservering één keer per seizoen wijzigen, en uiterlijk 2 weken voor beoogde aankomstdatum. Een verplaatsing naar het volgende seizoen zal niet geaccepteerd worden.

 • Er zullen bij een wijziging van verblijf administratiekosten in rekening gebracht worden, ter hoogte van 25 (vijventwintig) euro
 • In het geval dat het tarief van de nieuwe reservering lager uitvalt dan de oorspronkelijke reservering, krijgt de Klant het verschil terugbetaald.
 • Mocht het bedrag van de nieuwe reservering hoger uitvallen, dan moet de Klant het verschil bijbetalen.
De Klant wordt er op gewezen dat bij een wijziging van een reservering, hij geen gebruik kan maken van de aanbiedingen van de oorspronkelijke reservering. De datum van de eerste reservering prevaleert.

In het geval dat de Onderneming niet kan voldoen aan het wijzigingsverzoek van de Klant, zal de oorspronkelijke reservering blijven staan, behalve als de Klant annuleert.

E 13 2 Door toedoen van de Onderneming:
De Onderneming kan ertoe gebracht worden het verblijf nog voor aanvang te wijzigen. In dit geval zal zij de Klant zo snel mogelijk op een duidelijke, begrijpelijke manier via een duurzame drager op de hoogte stellen.
De Onderneming moet tegelijkertijd informatie geven over de gevolgen voor de prijs. De Klant moet binnen het aangegeven termijn aangeven of hij het vervangende voorstel wel of niet accepteert.
De Klant kan:

 • annuleren. De onderneming zal in dit geval alle reeds betaalde bedragen terugbetalen; kosten voor reservering en eventuele afsluiting van verzekering inbegrepen.
 • of het gewijzigde verblijf accepteren. Mocht deze wijziging een prijs- verhoging of verlaging tot gevolg hebben, zal de Onderneming een prijsverhoging voor zijn rekening nemen, of een prijsverlaging aan de Klant terugbetalen.

Mocht de Klant binnen het gestelde termijn geen antwoord gegeven hebben, zal de Onderneming het verblijf automatisch annuleren.

ARTIKEL 14 - ANNULERING

E 14 1 Annulering door toedoen van de klant
In geval dat de klant zijn reservering annuleert

 • Bij meer dan 12 weken (85 dagen) voor de beoogde aankomstdatum, zal de Onderneming alle reeds betaalde bedragen terugbetalen, met aftrek van een vast bedrag voor administratiekosten ter hoogte van €50,-.
 • Tussen 12 weken (84 dagen) en 9 weken (63 dagen) voor de beoogde aankomstdatum, zal de Onderneming de Klant 50% (vijftig procent) van zijn verblijfskosten terugbetalen. De administratiekosten zullen geïnd worden door de Onderneming.
 • Bij minder dan 9 weken (62 dagen) voor de beoogde aankomstdatum, behoudt de Onderneming zich het recht alle reeds betaalde bedragen, inclusief administratiekosten te innen.

Mocht de klant 4 weken voor de aankomstdatum nog niet de volledige verblijfskosten betaald hebben, zal de onderneming dit beschouwen als een annulering door de klant, en behoudt zich het recht om alle reeds betaalde bedragen te innen, administratiekosten inbegrepen.

E 14 2 Annulering door toedoen van de Onderneming
De Onderneming heeft de mogelijkheid om, ongeacht het motief, voor aankomst van de Klant zijn reservering te annuleren. In dit geval zullen alle reeds door de Klant betaalde bedragen terugbetaald worden, samen met een vergoeding ter hoogte van de boete, die hij betaald zou moeten hebben wanneer hij zelf geannuleerd had op dezelfde datum (cf 14.1).

E14.2.2 Bijzondere omstandigheden
In geval van annulering door de Onderneming, of de Klant voor de aankomstdatum, en wanneer de annulering veroorzaakt wordt door bijzondere en onvermijdelijke omstandigheden op de plaats van bestemming, of in de directe omgeving hiervan, en die grote gevolgen heeft voor een gedegen uitvoering van het contract, zullen de verblijfskosten in het geheel terugbetaald worden, maar hoeft de Onderneming geen extra vergoeding uit te keren

14.3 Overdracht
De Klant kan, tegen een redelijke prijs, de Onderneming vragen zijn contract over te dragen aan een persoon, die aan alle aan het contract verbonden voorwaarden voldoet. De Klant en zijn begunstigde zijn samen verantwoordelijk voor de afbetaling van de verblijfskosten, evenals voor alle kosten, heffingen of andere eventuele extra kosten als gevolg van deze overdracht. De Onderneming zal de Klant over de uiteindelijke kosten van de overdacht informeren.

ARTIKEL 15 - ANNULERINGSVERZEKERING

De Klant krijgt de mogelijkheid een annulerings- en reisonderbrekingsverzekering af te sluiten. De Klant kan deze verzekering afsluiten bij de Maatschappij Gritchen Affinity, partner van de Onderneming. De verzekeringspremie moet in zijn geheel bij de reservering van het verblijf worden voldaan, en kan niet terugbetaald worden; behalve wanneer de Klant zich beroept op de bepalingen betreffende het herroepingstermijn voor verzekeringsproducten.
In geval van schade zal de Klant de maatschappij binnen 5 dagen nadat de schade is opgelopen op de hoogte stellen:
Per post:
Gritchen Affinity - Schadeafdeling
CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex (Frankrijk)
Via de link op de website http://www.tohapi.fr/cga/
Per fax : +33 9 72 28 76 92
De volledige algemene verzekeringsvoorwaarden zijn op verzoek beschikbaar, en kunnen geraadpleegd worden op www.tohapi.fr/cgv/
- De annulerings- en reisonderbrekingsverzekering vergoedt alle betaalde bedragen (behalve eigen risico, de inschrijvingskosten van de verzekering en de administratiekosten) voor de aanvang van uw vakantie. In geval van een verblijfsonderbreking zal het bedrag van het niet verbruikte deel prorata temporis van het gereserveerde verblijf berekend worden.

ARTIKEL 16 – KLACHTEN

Iedere klacht moet, zover dat mogelijk is, door de klant tijdens zijn verblijf gesignaleerd worden aan de Beheerder, zodat deze de fout kan constateren, en zo snel mogelijk herstellen. Mocht de fout niet ter plaatse verholpen kunnen worden, kan de Klant een schriftelijke klacht indienen bij de Tohapi klantenservice, zodat zij kunnen proberen het probleem te verhelpen. Om de klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen, wordt de Klant gevraagd zo snel mogelijk relevante informatie te leveren (bijvoorbeeld foto's, video's), behalve wanneer de fout ter plaatse door de beheerder is geconstateerd.

Iedere klacht betreffende het verblijf van de Klant moet door hem naar het volgende adres gestuurd worden: Service Client TOHAPI NATURISTE, 46 Avenue de l’Europe, 33930 Montalivet (Frankrijk)
service.qualite@tohapi-naturiste.fr

Nadat de Klantenservice geen bevredigend antwoord opgeleverd heeft binnen een redelijk termijn, kan de Klant beroep doen op de Bemiddelaar voor consumenten, binnen een termijn van maximaal een jaar van de datum van de schriftelijke klacht, door aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de Onderneming. De Onderneming heeft als Bemiddelaar de vereniging: MEDICYS - Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van gerechtsdeurwaarders. Ieder verzoek tot bemiddeling moet via elektronische weg geformuleerd worden op www.medicys.fr, of schriftelijk naar MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy - 75009 Parijs Frankrijk.

Krachtens de bepalingen van artikel 1368 van het Franse Burgerlijk Wetboek, is nadrukkelijk overeengekomen dat de bewaarde gegevens in het informatiesysteem van de Onderneming en/of zijn partners bewijskracht hebben. Zo zijn alle gegevens die bewaard zijn in de vorm van een draagbaar computerbestand of een elektronische drager, als ze gemaakt zijn als bewijsmateriaal door de Onderneming in het kader van bijvoorbeeld een geschillenprocedure, zullen deze ontvankelijk, geldig en inroepbaar zijn tussen de partijen.

ARTIKEL 17 - ADRESGEGEVENS VAN DE ONDERNEMING

Iedere betaling van de verblijfskosten, en andere uitwisselingen moeten verzonden worden naar het volgende adres: Service Réservations Tohapi Naturiste. 46, Avenue de l’Europe. 33930 Vendays-Montalivet (Frankrijk).
Telefonisch: +33 5 33 092 092, lokaal tarief).
E-mail: reservations@tohapi-naturiste.fr

ARTIKEL 18 - PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr.78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, is de Klant geïnformeerd dat persoonlijke gegevens die als verplicht aangeduid zijn, verzameld worden in het kader van de reservering, en noodzakelijk zijn voor de verwerking hiervan. De persoonsgegevens van de klanten worden door de Onderneming verwerkt om een klantenaccount aan te maken en te beheren, de aanbiedingen te personaliseren en de reserveringen te beheren, de tevredenheid te meten voor marketingdoeleinden (klantenkennis, gerichte reclame, enz.). Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, de bepalingen betreffende de uitoefening van uw rechten en middelen om contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming, raden wij u aan ons privacy- en cookies beleid op de website te raadplegen.

ARTIKEL 19 - ALGEMENE BEPALINGEN

E 19.1 In het geval dat een van de clausules in dit contract ongeldig geworden is door verandering in de wetgeving, regelgeving of door een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval van invloed zijn op de geldigheid en het respect van deze algemene voorwaarden .

E 19.2 Iedere reservering behoort aan de Klant die deze gemaakt heeft, wat inhoudt dat de rechten en plichten die uit dit contract voortvloeien niet overgedragen kunnen worden, in welke vorm of welke manier dan ook, aan anderen dan de Klant, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Onderneming.

E19.3 De Klant zal de huisregels respecteren, en ervoor zorgen dat deze gerespecteerd zullen worden door de personen die met hem, en onder zijn verantwoordelijkheid op de camping verblijven. Bij ernstig of herhaaldelijk tekort schieten in de nakoming van de regels, en de bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan de Klant en zijn metgezellen verzocht worden de camping voor het einde van het verblijf te verlaten. In dit geval zal ieder verzoek voor terugbetaling of vergoeding geweigerd worden.

E19.4 De Klant moet een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De Klant wordt erop gewezen dat, naar gelang zijn verzekeringsmaatschappij, een dekkingsuitbreiding mogelijk is voor de gehuurde accommodatie op de camping.

ARTIKEL 20 – REVIEWS MODERATOR

De Klant en medehuurders zijn geïnformeerd, en accepteren dat feedback betreffende het verblijf gebruikt kan worden in het kader van promotionele doeleinden. In dit geval kan zijn wijzigingen mogelijk om deze voor iedereen begrijpelijk te maken. Daarentegen zal de positieve of negatieve toon nooit gewijzigd worden.

AARTIKEL 21 - TOEPASBAAR WET EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden vallen onder de Franse wetgeving. Ieder geschil tussen de Partijen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze voorwaarden, die niet opgelost zou kunnen worden met een minnelijke schikking door de partijen, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank, behalve andersluidende dwingende wettelijke voorschriften van openbare orde, ondanks pluraliteit van verweerders of oproepingen in vrijwaring, zelfs in geval van kort geding.